Tháng: Tháng Tư 2020

yogaeripilli_20200412_051906_9

Những chiếc xe leo đồi cát Mũi Né

 Xe leo đồi cát Mũi Né  là dịch vụ đã quá nỗi tiếng đối với du khách du lịch Mũi Né trong nước và khắp nơi trên thế giới. Ở Mũi Né có hai đồi cát đó là đồi cát trắng và đồi cát bay. Và chỉ có đồi cát trắng là có dịch vụ này thôi. [caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="1080"] Ảnh:@yogaeripilli[/caption] Đồi cát trắng Mũi Né ở đâu ?…